Copyright © 2023. All Rights Reserved
BG

ОТКУПЕНА / Композиция 8 / Петко Дурмана

Композиция #8, 2023 г. 

Техника - Акварелни бои „Невская палитра“ и Daniel Smith върху хартия Hahnemuehle 300 g/m

Размер - 46 х 31 см. с рамка, паспарту, антирефлексно или нормално стъкло - 61 х 46 см. 

Картините могат по избор да се поставят хоризонтално, вертикално или обърнати. Подписът на автора се добавя при закупуване, а избраната позиция се документира в сертификата. При интерес може да бъде издарен и сертификат в NFT, както и да бъде доплатено правото за отпечатване на 10 копия.  

390,00 лв.