Copyright © 2023. All Rights Reserved
BG

Иван Стоянов

Иван Стоянов е роден през 1981 в Ямбол, България. Завършва Магистърска степен скулптура в Национална Художествена Академия в град София през 2010 година.


След периода на своето образование той участва в редица национални и международни скулптурни симпозиуми. Реализирал е монументални скулптурни творби в България, Швейцария, Иран, Турция, Босна и Херцеговина и Италия. Пътуванията му по света и срещата с различни култури са открили пред художника нови творчески хоризонти. Изкуството на Иван е вдъхновено от величието и хармонията в природата. Духовното пространство, което той споделя отвеждат зрителя към едно неповторимо визуалното преживяване. Емоцията, водеща в творчеството му, той изразява в различни области на изобразителното изкуство. Паралелно търсенията му са насочени в скулптурата от естествени материали, експресивната живопис, рисунката и колажът, които той материализира в голямоформатни и смели произведения на изкуството. Различните изразни средства, с които той си служи обогатяват неговият творчески характер и придават по- голяма материалност и пластичност на изображението.

Активно участва в национални и международни изложби, конкурси, пленери и симпозиуми. Член на съюза на българските художници от 2016.
Член на International Sculpture Symposium Alliance от 2018.

Живее и работи в България.