Copyright © 2020. All Rights Reserved
BG

Maliana NaMwari

Творя, за да трансформирам себе си, като се само предизвиквам да създавам индивидуални образи.
 
Вярвам, че сами трябва да реализираме фантазиите си без страх и колкото по-провокативни са творбите ни, толкова по-правилна е посоката ни.
 
Всяка от картините ми е вик срещу стандартните образи.