Copyright © 2020. All Rights Reserved
BG

Мариана Стоянова

Родена съм на 31.10.1997 г. в град София. През 2011 г. бях приета в Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“ и при разделението ни по различните направления, още там започнах да се занимавам с „Живопис“.

През 2014 г. участвах в две общи изложби (в сградата на „ИНТЕРПРЕД“ и в галерия „Арт36“), както и в Националния младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн, от който съм наградена с поощрителна награда в направление „Живопис“.

 В следващата 2015 г. продължих в същия дух като взех участие в още три изложби: в Съдебната палата, Руския културен център и галерия „Дебют“.

 През 2016 г. кандидатствах за прием в Националната художествена академия(гр. София), където ме приеха в класа на проф. Ивайло Мирчев и проф. Десислава Минчева, там продължих да развивам уменията си в живописта, като освен нея записах и втора специалност - „Теория и практика на художественото образование“.

 В годините след това взех участие в ежегодния „Докторски конкурс“, като 2019 г. се включих и като доброволец в педагогическа практика „Лятна академия за деца и ученици“ през месец Август към фондация „Св. Пимен Зографски“ Националната художествена академия – София. В края на 2020 г. взех участие в конкурса за „Живопис и скулптура на Българска банка за развитие“. Последните изложби, в които участвах са основно онлайн и са към платформата – „Купи изкуство – подкрепи художник“.

 Дипломирах се с бакалавърска степен през февруари 2021 г., като темата на дипломната ми работа е със силна социална насоченост, каквато е и всъщност новата линия от картини, която започнах да рисувам след извънредното положение в началото на пандемията.

 Преди пандемията основната ми насоченост беше към флоралните композиции и автопортретите, които силно ме интригуват и до днес, но след многото свободно време, което имахме около пролетните месеци на 2020 г., добих интерес към връзките между отделните индивиди, връзката ни с околната среда и това как третираме природата и близките си като даденост и как бих могла да изразя тези отношения чрез живописта си. Занимавам се основно с маслена живопис като често използвам и смесена техника