.
.
Copyright © 2022. All Rights Reserved
BG

Николай Петров

Николай Петров е роден в Силистра. Завършва СОУ “Никола Вапцаров“, гр. Силистра, с разширено изучаване на изобразително изкуство. Дипломира се в специалност „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ в Софийски университет през 2007 г.

⮚2004 г - „Пленер на рисунката” гр. Каварна. печели награда: Графити фестивал.

⮚ 2005 г. - Участие в изложба на СУ, свързана със 15-годишния юбилей от създаването на
специалност „Семиотика и педагогика в изобразителното изкуство“

⮚ 2006 г. – Участие в пленер „Човек и природа”, село Ветрен, община Силистра. обща изложба.

⮚ 2006 г. - Пленер в гр. Златоград. участие в Обща студентска изложба.

⮚ 2006 г. - Самостоятелна изложба „Нощни птици“ в галерия „Фоайе” в аулата на Софийски
университет.

⮚ 2008 г. - Самостоятелна изложба „Нощни птици 2“ в галерия „Средец” на Министерството на
културата.

⮚ 2009 г. – Приет в групата на кърджалийските художници.

⮚ 2009 г. - Участие в общата сезонна изложба на групата на художниците, гр. Кърджали.

⮚ 2014 г. – Обща изложба „Краят на детството” в Градска художествена галерия, гр. Силистра.

⮚ 2014 г. – Обща изложба в галерия „М-имаж”, гр. София.

⮚ 2014 г. – Обща сезонна изложба на младите художници, Национална художествена галерия, гр.
Силистра.

⮚ 2014 г. – Изложба „Какво се случи?” в галерията на СБХ на ул.”Шипка” 6.

⮚ 2015 г. – Участие в ретроспективна изложба на групата на художниците, гр. Силистра.

⮚ 2016 г. - Приет за член на СБХ. секция: Живопис.

⮚ 2016 г. - Самостоятелна изложба “Картини за ъгли“ в underground gallery and studio,
гр. София.

⮚ 2017 г. - Участие в Обща изложба на художниците от групите Добрич и Силистра, реализирана в
гр. Добрич.

⮚ 2018 г. – Самостоятелна изложба „На вятъра“ в Градска художествена галерия, гр.Силистра.

⮚ 2018 г. Награда за живопис от конкурс Алианц за регион Варна, Добрич, Шумен, Русе и Силистра.

⮚ 2019 г.- Участие в изложба “Трима в лодката (без да броим четвъртия)” Градска художествена
галерия, гр. Силистра.

⮚ 2019 г. - Самостоятелна изложба “Екстракти” в Градската художествена галерия, гр. Созопол.

⮚ 2019 г. - Участие е есенния салон в галерия “Руси Карабиберов” гр, Нова Загора.

⮚ 2020 г. - Изложба на съвременни автори “Реалности” галерия ”Оборище 5” гр. София.

⮚ 2020 г, - Участие в Есенния салон в галерия “Руси Карабиберов” гр, Нова Загора.

⮚ 2021 г. - Самостоятелна изложба “Изоставени пространства“ в Градска художествена галерия
Силистра.

⮚ 2021 г, - Сасмостоятелна изложба“666“ в Галерия Руси Карабиберов гр. Нова Загора.

⮚ 2021 г. - Участие в обща изложба на художниците на град Силистра Градска художествена
галерия гр. Силистрa

⮚ 2021 г. - Самостоятелна изложба “Татуирани храмове“ в Градска художествена галерия Русе.