Copyright © 2020. All Rights Reserved

Есенен търг за изкуство

Търг - 12-ти октомври (понеделник) от 18 часа в Галерия Контраст на ул. "Цар Самуил" № 49
Свободно превю в галерията - 10-ти и 11-ти октомври (събота и неделя) от 11:00 до 18:00 часа.
Регистрация за присъствие на търга

Цена